Zenit Law

De företag som anlitar oss är ofta framgångsrika i sin verksamhet. De är professionella och ser oss som en självklar partner. Så skapas en hög kvalitet på de förhandlingar som förs och på de avtal som ingås.

Med en väl etablerad relation med Zenit Advokatbyrå säkerställs också en trygg hantering av de tvister som kan förekomma i all affärsverksamhet.

Såväl företag som privatpersoner som anlitar oss värdesätter vårt engagemang, vår tillgänglighet och vår erfarenhet. Zenit Advokatbyrå erbjuder hög affärsjuridisk kompetens med specialistkunskaper inom en rad rättsområden.

Vi har specialistkunskaper inom dessa rättsområden


Möt medlemmarna på Zenit Advokatbyrå


Legal Netlink Alliance

Vi är medlemmar i Legal Netlink Alliance

Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen. Läs mer om Legal Netlink Alliance här.
 

Rättsområden

 • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
 • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
 • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
 • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
 • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
 • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
 • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
 • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada

  Kontakta oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande