Zenit Law

De företag som anlitar oss är ofta framgångsrika i sin verksamhet. De är professionella och ser oss som en självklar partner. Så skapas en hög kvalitet på de förhandlingar som förs och på de avtal som ingås.

Med en väl etablerad relation med Zenit Advokatbyrå säkerställs också en trygg hantering av de tvister som kan förekomma i all affärsverksamhet.

Såväl företag som privatpersoner som anlitar oss värdesätter vårt engagemang, vår tillgänglighet och vår erfarenhet. Zenit Advokatbyrå erbjuder hög affärsjuridisk kompetens med specialistkunskaper inom en rad rättsområden.

Vi har specialistkunskaper inom dessa rättsområden


Möt medlemmarna på Zenit Advokatbyrå


Rättsområden

 • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
 • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
 • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
 • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
 • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
 • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
 • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
 • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se