Bok

Om fastighets- och hyresrätt

Zenit Advokatbyrå har mycket lång erfarenhet av rättsområdet fastighetsrätt och hyresrätt. Vi biträder såväl företag/organisationer m.m. som privatpersoner. Vi biträder de flesta aktörerna på fastighetsmarknaden. Våra klienter kan vara exempelvis fastighetsägare, arrendatorer, lokalhyresgäster, fastighetsutvecklare, konsulter m.fl.

Exempel på frågeställningar inom fastighetsrätt och hyresrätt:

Stora ekonomiska värden står ofta på spel inom fastighetsrätt och hyresrätt. Som klient har du därför här särskild anledning att välja advokatbyrå med omsorg.

Många av våra klienter har anlitat oss löpande under många år och för oss är trohet och lojalitet med klienten en självklarhet.


Har du frågor om fastighetsrätt och hyresrätt? Kontakta oss.

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada

  Legal Netlink Alliance

  Vi är medlemmar i Legal Netlink Alliance

  Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen. Läs mer om Legal Netlink Alliance här.