Bok

Bodelning och andra avtal mellan sambor

Bodelning mellan sambor ska göras efter separation eller dödsfall om någon av samborna begär det. Bodelningen begränsas till bostad och bohag. Om samborna inte kan enas om bodelningen, kan de ansöka om att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare som i sista hand beslutar om bodelningen. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Sambor kan avtala om att undanta egendom från sambolagens delningsregler, eller upprätta ett samäganderättsavtal som reglerar t ex kontantinsats och äganderätt till en gemensam bostad.

Zenit Advokatbyrå har stor erfarenhet av att biträda klienter i dessa frågor.


Har du frågor om bodelning mellan sambor och hur Zenit Advokatbyrå kan hjälpa dig?

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada

Legal Netlink Alliance

Vi är medlemmar i Legal Netlink Alliance

Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen. Läs mer om Legal Netlink Alliance här.