Bok

Familjerätt och arvsrätt

Zenit Advokatbyrå biträder klienter med allehanda frågor inom familjerätt och arvsrätt. Advokatbyrån kan på ett effektivt sätt agera som ditt eget juridiska ombud inom detta område. Vi hjälper till med att upprätta alla sorters familjerättsliga avtal.

På ditt uppdrag arbetar vi för dig med att i första hand försöka nå samförståndslösning när förutsättningar till detta föreligger. Går det inte att finna en samförståndslösning företräder vi dig i domstol och driver ditt ärende där.

Exempel på ärenden inom familjerätt och arvsrätt:


Har du frågor om familjerätt/arvsrätt och hur Zenit Advokatbyrå kan hjälpa dig?

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada