Bok

Äktenskapsförord och gåvobrev

Makar kan genom äktenskapsförord göra egendom till enskild, vilket innebär att den inte ingår i bodelning efter äktenskapsskillnad eller dödsfall. Äktenskapsförordet kan formuleras på olika sätt och kan avse viss egendom, eller en makes/båda makarnas samtliga tillgångar. Handlingen måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.

Vid större gåvor bör man upprätta ett gåvobrev även i de fall då lagen inte uppställer krav på skriftlighet, detta för att undvika bevisproblem i framtiden, t ex vid ett framtida arvskifte.

Zenit Advokatbyrå har stor erfarenhet av att biträda sina klienter i dessa frågor.


Har du frågor om äktenskapsförord och gåvobrev? Kontakta Zenit Advokatbyrå.

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada