Bok

Om entreprenadrätt

Inom området entreprenadrätt har vi stor erfarenhet av större projekt och är vana att arbeta som rådgivare under hela exploateringsprocessen. Zenit Advokatbyrå företräder de parter som förekommer i entreprenadprojekt såsom beställare, entreprenörer och konsulter.

Bland våra uppdragsgivare inom entreprenadrätt finns såväl rikstäckande aktörer som enskilda entreprenörer. Vi arbetar även regelbundet med aktörer inom den offentliga sektorn och har stor erfarenhet av de särskilda krav som detta medför.


Har du frågor om entreprenadrätt och hur Zenit Advokatbyrå kan hjälpa dig?

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada