Bok

Om skadeståndsrätt

Ersättningskrav är många gånger i grunden ett skadeståndsanspråk. För att kunna bedöma och framgångsrikt föra ett skadeståndskrav krävs hög juridisk kompetens och erfarenhet inom skadeståndsrätt.

En rad fakta och orsakssamband måste beaktas och sättas i rätt sammanhang med lagregler och domstolspraxis. Zenit Advokatbyrå biträder sina klienter i tvister relaterade till olika typer av ersättningskrav som har sin bakgrund i t.ex. avtalsbrott. Kontakta oss när det gäller skadeståndsrätt.


Har du frågor om skadeståndsrätt och hur Zenit Advokatbyrå kan hjälpa dig?

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada