Bok

Processförfaranden och skiljeförfaranden

Inom all affärsverksamhet kan det förekomma tvister av allehanda slag. Zenit Advokatbyrå biträder företag, privatpersoner och organisationer i tvister av mycket varierande art och omfattning i allmän domstol, förvaltningsdomstol samt i skiljeförfaranden.

Zenit Advokatbyrå försöker alltid sätta tvisten i sitt större sammanhang. En process är endast ett bland flera verktyg för att nå det huvudsakliga målet som är att klienten skall uppnå bästa möjliga kommersiella resultat. Vi ger råd om hur, när och i vilka forum förhandlingar bör föras, när rättsliga förfaranden bör inledas och vi bistår med all vår expertis vid förhandlingsbordet. Klientens behov vid processförfaranden och skiljeförfaranden ställs alltid i centrum.


Har du frågor om processförfaranden och skiljeförfaranden? Kontakta oss.

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada