Bok

Bolagsrätt och övrig associationsrätt

Zenit Advokatbyrå biträder sina klienter i alla typer av bolagsrätt och associationsrättsliga ärenden. Advokatbyrån ger därmed råd inom det aktiebolagsrättsliga området i frågor som rör bolaget, dess aktieägare och styrelse i frågor som rör t.ex:

Zenit Advokatbyrå biträder även sina klienter i frågor kring som rör föreningar, handels- och kommanditbolag i förenings- och handelsbolagsrättsliga frågor. Kontakta oss vid frågor kring bolagsrätt.


Har du frågor om bolagsrätt och hur Zenit Advokatbyrå kan hjälpa dig?

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada