Advokat Christer Larsson

Advokat Christer Larsson

Zenit Advokatbyrå CL AB

 

Delägare. Verksam på advokatbyrå sedan 1998. Tidigare verksam som bolagsjurist hos finansbolag 1992-1997 samt inom bank- och finansbolag 1984-1992. Språk: svenska och engelska.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 52
Mobiltelefon: 0708 – 85 92 17
E-post: christer.larsson@zenitlaw.se


Advokat Hans Jorstedt

Advokat Hans Jorstedt

Zenit Advokatbyrå HJ AB

 

Delägare. Verksam på advokatbyrå sedan 1999. Tidigare verksam som egen juridisk konsult och som jurist i fastighetsbolag, bank, kommun. Språk: svenska och engelska.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 54
Mobiltelefon: 0705 – 67 70 31
E-post: hans.jorstedt@zenitlaw.se


Advokat Lars Björk

Advokat Lars Björk

Advokat Lars Björk med firma Zenit Advokatbyrå

 

Delägare. Verksam som advokat sedan december 2014. Tidigare verksam som jurist på intresseorganisation och även bedrivit verksamhet i egen jurstbyrå. Lars är även utbildad byggnadsingenjör. Språk: svenska och engelska.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 51
Mobiltelefon: 073 – 430 52 82
E-post: lars.bjork@zenitlaw.se


Advokat Eva Hilmer

Advokat Eva Hilmer

Zenit Advokatbyrå CL AB

 

Verksam på advokatbyrå sedan 2012. Tidigare verksam som egen juridisk konsult och som jurist vid bank i Sverige och i Luxemburg 1987-2005. Språk: svenska, engelska och tyska.
Tar även emot klienter i Emmaboda.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 53 (Stockholm)
Direkttelefon: 0471 128 00 (Emmaboda)
Mobiltelefon: 0705 – 13 16 65
E-post: eva.hilmer@zenitlaw.se


Legal Netlink Alliance

Vi är medlemmar i Legal Netlink Alliance

Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen. Läs mer om Legal Netlink Alliance här.
 

Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande