Advokat Christer Larsson

Advokat Christer Larsson

Zenit Advokatbyrå CL AB

 

Delägare. Verksam på advokatbyrå sedan 1998. Tidigare verksam som bolagsjurist hos finansbolag 1992-1997 samt inom bank- och finansbolag 1984-1992. Språk: svenska och engelska.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 52
Mobiltelefon: 0708 – 85 92 17
E-post: christer.larsson@zenitlaw.se


Advokat Hans Jorstedt

Advokat Hans Jorstedt

Zenit Advokatbyrå HJ AB

 

Delägare. Verksam på advokatbyrå sedan 1999. Tidigare verksam som egen juridisk konsult och som jurist i fastighetsbolag, bank, kommun. Språk: svenska och engelska.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 54
Mobiltelefon: 0705 – 67 70 31
E-post: hans.jorstedt@zenitlaw.se


Advokat Lars Björk

Advokat Lars Björk

Advokat Lars Björk med firma Zenit Advokatbyrå

 

Delägare. Verksam som advokat sedan december 2014. Tidigare verksam som jurist på intresseorganisation och även bedrivit verksamhet i egen jurstbyrå. Lars är även utbildad byggnadsingenjör. Språk: svenska och engelska.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 51
Mobiltelefon: 073 – 430 52 82
E-post: lars.bjork@zenitlaw.se


Jur.kand. Eva Hilmer

Jur.kand. Eva Hilmer

Zenit Advokatbyrå CL AB

 

Biträdande jurist sedan 2014. Verksam på advokatbyrå sedan 2012. Tidigare verksam som egen juridisk konsult och som jurist vid bank i Sverige och i Luxemburg 1987-2005. Språk: svenska, engelska och tyska.
Tar även emot klienter i Emmaboda.

 

Direkttelefon: 08 – 450 44 53 (Stockholm)
Direkttelefon: 0471 128 00 (Emmaboda)
Mobiltelefon: 0705 – 13 16 65
E-post: eva.hilmer@zenitlaw.se


Samarbetande advokat Inger Boman

Samarbetande advokat

Advokat Inger Boman

Advokatfirman Inger Boman AB

 

Samarbetande advokat. Verksam på advokatbyrå sedan 2013. Tidigare verksam på egen juridisk byrå, arbetsmarknadsdepartementet och inom statlig förvaltning. Språk: svenska och engelska.

 

Direkttelefon: 08 – 715 08 50
Mobiltelefon: 0730 – 92 98 02
E-post: info@ingerboman.se
Hemsida: www.ingerboman.seLegal Netlink Alliance

Vi är medlemmar i Legal Netlink Alliance

Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen. Läs mer om Legal Netlink Alliance här.
 

Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande