Välkommen till Zenit Advokatbyrå

En fullservicebyrå inom affärsjuridik och familjerätt. ”Tillgänglighet, engagemang och juridisk precision” är vårt motto.

De företag som anlitar oss är ofta framgångsrika i sin verksamhet. De är professionella och ser oss som en självklar partner. Så skapas en hög kvalitet på de förhandlingar som förs och på de avtal som ingås.


Kontakta Zenit Advokatbyrå

Ni är välkommen att kontakta oss för en förutsättningsfri diskussion och genomgång av ert ärende. Vem vet? Vi kanske kan ge er svar på er fråga redan efter ett kort inledande telefonsamtal.


Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50

E-post: info@zenitlaw.se


Adress
Zenit Advokatbyrå
Sibyllegatan 81
114 43 Stockholm

.

Christer Larsson
Advokat, delägare

Hans Jorstedt
Advokat, delägare

Lars Björk
Advokat, delägare

Eva Hilmer
Biträdande jurist

Inger Boman
Samarbetande advokat


Legal_netlink_alliance
Vi är medlem i Legal Netlink Alliance
Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen. Läs mer om Legal Netlink Alliance här.

Våra rättsområden

  • Arbetsrätt - Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt - Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt - Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt - Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt - Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt - Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden - Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt - Avtalsbrott, personskada

Kontakta Zenit Advokatbyrå

Ni är välkommen att kontakta oss för en förutsättningsfri diskussion och genomgång av ert ärende. Vem vet? Vi kanske kan ge er svar på er fråga redan efter ett kort inledande telefonsamtal.


Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Zenit Advokatbyrå
Sibyllegatan 81
114 43 Stockholm

.

Kontaktformulär

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Legal_netlink_alliance
Vi är medlem i Legal Netlink Alliance
Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen. Läs mer om Legal Netlink Alliance här.