Välkommen till Zenit Advokatbyrå, en fullservicebyrå inom allmän affärsjuridik och familjerätt.

Kontakta Zenit Advokatbyrå
Ni är välkommen att kontakta oss för en förutsättningsfri diskussion och genomgång av ert ärende. Vem vet? Vi kanske kan ge er svar på er fråga redan efter ett kort inledande telefonsamtal.

Telefon: 08 – 450 44 50
Telefax: 08 – 450 44 59
E-post: info@zenitlaw.se

Adress:
Zenit Advokatbyrå
Sibyllegatan 81
114 43 Stockholm

Se kontaktuppgifter till respektive medarbetare
Legal_netlink_alliance

Vi är medlem i Legal Netlink Alliance
Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen.

Våra rättsområden

Arbetsrätt
Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.

Avtalsrätt
Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.

Bolagsrätt
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar

Entreprenadrätt
Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.

Familjerätt
Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.

Fastighets- och hyresrätt
Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.

Processer och skiljeförfaranden
Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.

Skadeståndsrätt
Avtalsbrott, personskada