Välkommen till Zenit Advokatbyrå

En fullservicebyrå inom affärsjuridik och familjerätt. ”Tillgänglighet, engagemang och juridisk precision” är vårt motto.

De företag som anlitar oss är ofta framgångsrika i sin verksamhet. De är professionella och ser oss som en självklar partner. Så skapas en hög kvalitet på de förhandlingar som förs och på de avtal som ingås.

Kontakta Zenit Advokatbyrå
Ni är välkommen att kontakta oss för en förutsättningsfri diskussion och genomgång av ert ärende. Vem vet? Vi kanske kan ge er svar på er fråga redan efter ett kort inledande telefonsamtal.

Telefon: 08 – 450 44 50
Telefax: 08 – 450 44 59
E-post: info@zenitlaw.se

Adress:
Zenit Advokatbyrå
Sibyllegatan 81
114 43 Stockholm

Se kontaktuppgifter till respektive medarbetare
Legal_netlink_alliance

Vi är medlem i Legal Netlink Alliance
Zenit Advokatbyrå är medlem i Legal Netlink Alliance – LNA – vilken är en global allians av särskilt utvalda oberoende advokatbyråer med bred kompetens. Medlemskapet ger advokatbyråns klienter kvalificerad juridisk representation runt om i världen.

Våra rättsområden

Arbetsrätt
Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.

Avtalsrätt
Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.

Bolagsrätt
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar

Entreprenadrätt
Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.

Familjerätt
Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.

Fastighets- och hyresrätt
Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.

Processer och skiljeförfaranden
Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.

Skadeståndsrätt
Avtalsbrott, personskada

where to buy pct clomid clomid venda online buy clomid online in australia where did you order clomid can you buy clomid at walmart qual o nome generico do clomid places to buy clomid high order multiples clomid clomid canada buy clomid vs generic clomid and nolvadex buy buy clomid online in canada