Bok

Om vårdnad om barn, umgänge med barn m.m.

Om barn föds inom äktenskapet blir båda föräldrarna vårdnadshavare. I övriga fall blir modern ensam vårdnadshavare. Vårdnaden kan senare ändras genom dom eller efter gemensam anmälan till socialnämnden eller Skatteverket.

Efter en separation kan föräldrarna själva i stor utsträckning besluta vem barnet ska bo hos och hur umgänget med den andra föräldern skall ske. Om de inte kan nå enighet får domstol avgöra dessa frågor med stöd av en utredning som genomförs av socialtjänsten.

Barnets bästa är avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge.

Zenit Advokatbyrå har stor erfarenhet av att biträda sina klienter inom detta område.


Har du frågor? Kontakta Zenit Advokatbyrå

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada